การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลงาน เกณฑ์ ว.PA ( รับปรึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ )

ทางชมรมศื่อสร้างสรรค์ มีการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลงาน เกณฑ์ ว.PA และ รับปรึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ เข้าสู่ระบบเก็บข้อมูลได้โดยการคลิกที่ปุ่มตกลงด้านล่าง