คลังสื่อประดิษฐ์

เกมให้อาหารสัตว์

กระต่าย

ข้อมูลสินค้า

ราคาชิ้นละ 899 บาท

โปรโมชั่น

ชื้อ 3 ชิ้นขึ้นไป.(ชุด) ได้รับส่วนลด 5% 

**พร้อมแผนการสอนประกอบการใช้สื่อการสอน**

(ติดต่อผ่านทางไลน์ CMC2015)

ลิง

ข้อมูลสินค้า

ราคาชิ้นละ 899 บาท

โปรโมชั่น

ชื้อ 3 ชิ้นขึ้นไป.(ชุด) ได้รับส่วนลด 5% 

**พร้อมแผนการสอนประกอบการใช้สื่อการสอน**

(ติดต่อผ่านทางไลน์ CMC2015)

เสือ

ข้อมูลสินค้า

ราคาชิ้นละ 899 บาท

โปรโมชั่น

ชื้อ 3 ชิ้นขึ้นไป.(ชุด) ได้รับส่วนลด 5% 

**พร้อมแผนการสอนประกอบการใช้สื่อการสอน**

(ติดต่อผ่านทางไลน์ CMC2015)

ไก่

ข้อมูลสินค้า

ราคาชิ้นละ 899 บาท

โปรโมชั่น

ชื้อ 3 ชิ้นขึ้นไป.(ชุด) ได้รับส่วนลด 5% 

**พร้อมแผนการสอนประกอบการใช้สื่อการสอน**

(ติดต่อผ่านทางไลน์ CMC2015)

ช้าง

ข้อมูลสินค้า

ราคาชิ้นละ 899 บาท

โปรโมชั่น

ชื้อ 3 ชิ้นขึ้นไป.(ชุด) ได้รับส่วนลด 5% 

**พร้อมแผนการสอนประกอบการใช้สื่อการสอน**

(ติดต่อผ่านทางไลน์ CMC2015)

ฉลาม

ข้อมูลสินค้า

ราคาชิ้นละ 899 บาท

โปรโมชั่น

ชื้อ 3 ชิ้นขึ้นไป.(ชุด) ได้รับส่วนลด 5% 

**พร้อมแผนการสอนประกอบการใช้สื่อการสอน**

(ติดต่อผ่านทางไลน์ CMC2015)

เกมจิ๊กซอว์

สัตว์บก

ข้อมูลสินค้า

ราคาชิ้นละ 899 บาท

โปรโมชั่น

ชื้อ 3 ชิ้นขึ้นไป.(ชุด) ได้รับส่วนลด 5% 

**พร้อมแผนการสอนประกอบการใช้สื่อการสอน**

(ติดต่อผ่านทางไลน์ CMC2015)

สัตว์น้ำ

ข้อมูลสินค้า

ราคาชิ้นละ 899 บาท

โปรโมชั่น

ชื้อ 3 ชิ้นขึ้นไป.(ชุด) ได้รับส่วนลด 5% 

**พร้อมแผนการสอนประกอบการใช้สื่อการสอน**

(ติดต่อผ่านทางไลน์ CMC2015)

ผลไม้

ข้อมูลสินค้า

ราคาชิ้นละ 899 บาท

โปรโมชั่น

ชื้อ 3 ชิ้นขึ้นไป.(ชุด) ได้รับส่วนลด 5% 

**พร้อมแผนการสอนประกอบการใช้สื่อการสอน**

(ติดต่อผ่านทางไลน์ CMC2015)

ผัก

ข้อมูลสินค้า

ราคาชิ้นละ 899 บาท

โปรโมชั่น

ชื้อ 3 ชิ้นขึ้นไป.(ชุด) ได้รับส่วนลด 5% 

**พร้อมแผนการสอนประกอบการใช้สื่อการสอน**

(ติดต่อผ่านทางไลน์ CMC2015)

สมัครสมาชิก