กิจกรรม

ดาวน์โหลดใบรับรองการอบรม รุ่นที่5 ออนไลน์ 29/06/67

ดาวน์โหลดใบรับรองการอบรมออนไลน์ รุ่นที่ 5 วันที่ 29 มิ.ย. 2567 ดาวน์โหลด วีดิโอย้อนหลังการอบรม รับชมวีดิโอ ...

ดาวน์โหลดใบรับรองการอบรม รุ่นที่4 ออนไลน์ 11/05/67

ดาวน์โหลดใบรับรองการอบรมออนไลน์ รุ่นที่ 4 วันที่ 11 พ.ค. 2567 ดาวน์โหลด ...

ดาวน์โหลดใบรับรองการอบรม รุ่นที่3 ออนไลน์ 27/01/67

ดาวน์โหลดใบรับรองการอบรมออนไลน์ รุ่นที่ 3 ดาวน์โหลด ...

ภาพกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 2 (2567)

การอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 2 (ปีงบประมาณ 2567) รร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า นครราชสีมา 12/11/2566 รับชมและ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ : ...

ภาพกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 1 (2567)

การอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 1 (ปีงบประมาณ 2567) รร.ปราสาทวิทยาคม อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 11/11/2566 รับชมและ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ : ...

ภาพกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 18

การอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 18 จังหวัด จันทบุรี 24 กัยายน 2566 รับชมและ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ : เกียรติบัตร : ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ...

ภาพกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 17

การอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 17 จังหวัด ตราด 23 กัยายน 2566 รับชมและ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ : เกียรติบัตร : ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ...

ภาพกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 16

การอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 16 ศรีสะเกษ (อปท) ณ. เทศบาลเมือง ศรีสะเกษ 27 สิงหาคม 2566 รับชมและ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ : ดาวน์โหลด ...

ภาพกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 15

การอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 15 ศรีสะเกษ (สพม.) ณ.โรงเรียนกันทรารมณ์ 26 สิงหาคม 2566 รับชมและ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ : ดาวน์โหลด ...