ภาพกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 2 (2567)

การอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 2 (ปีงบประมาณ 2567) รร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า นครราชสีมา 12/11/2566 รับชมและ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ : เกียรติบัตร : ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 1 (2567)

การอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 1 (ปีงบประมาณ 2567) รร.ปราสาทวิทยาคม อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 11/11/2566 รับชมและ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ : เกียรติบัตร : ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 18

การอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 18 จังหวัด จันทบุรี 24 กัยายน 2566 รับชมและ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ : เกียรติบัตร : ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 17

การอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 17 จังหวัด ตราด 23 กัยายน 2566 รับชมและ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ : เกียรติบัตร : ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 16

การอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 16 ศรีสะเกษ (อปท) ณ. เทศบาลเมือง ศรีสะเกษ 27 สิงหาคม 2566 รับชมและ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ : ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 15

การอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 15 ศรีสะเกษ (สพม.) ณ.โรงเรียนกันทรารมณ์ 26 สิงหาคม 2566 รับชมและ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ : ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 14

การอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA รุ่นที่ 14 กระบี่ วันที่ 25 มิถุนายน 2566 รับชมและ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ : ดาวน์โหลด