โครงการอบรม

โครงการอบรมสำหรับครู โครงการอบรม (ฟรี) นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “เริ่มต้นที่ห้องเรียนสู่ความสำเร็จ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด” โดย ครูบรรจง วรรณสุริยะ โครงการอบรม (ระยะเวลา 1 วัน) นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “เริ่มต้นที่ห้องเรียนสู่ความสำเร็จ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด” โดย ครูบรรจง วรรณสุริยะ โครงการอบรม (ระยะเวลา 2 วัน) อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา “เริ่มต้นที่ห้องเรียนสู่ความสำเร็จ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด” ครูเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลง PA โดย ครูบรรจง วรรณสุริยะ ลงทะเบียน ลงทะเบียน ลงทะเบียน

แนะนำการใช้งานเว็บไซต์

แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ ขั้นตอนการสมัครสมาชิก https://creativemediaclub.com/wp-content/uploads/2023/07/สมัครสมาชิก.mp4 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก VIP https://creativemediaclub.com/wp-content/uploads/2023/07/สมัครสมาชิก-vip.mp4 แนะนำสิ้นค้า https://creativemediaclub.com/wp-content/uploads/2023/07/แนะนำสินค้า.mp4

การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลงาน เกณฑ์ ว.PA (รับปรึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ)

การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลงาน เกณฑ์ ว.PA ( รับปรึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ) ทางชมรมศื่อสร้างสรรค์ มีการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลงาน เกณฑ์ ว.PA และ รับปรึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ เข้าสู่ระบบเก็บข้อมูลได้โดยการคลิกที่ปุ่มตกลงด้านล่าง ตกลง