โครงการอบรม

โครงการอบรมสำหรับครู โครงการอบรม (ฟรี) นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “เริ่มต้นที่ห้องเรียนสู่ความสำเร็จ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด” โดย ครูบรรจง วรรณสุริยะ โครงการอบรม (ระยะเวลา 1 วัน) นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “เริ่มต้นที่ห้องเรียนสู่ความสำเร็จ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด” โดย ครูบรรจง วรรณสุริยะ โครงการอบรม (ระยะเวลา 2 วัน) อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา “เริ่มต้นที่ห้องเรียนสู่ความสำเร็จ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด” ครูเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลง PA โดย ครูบรรจง วรรณสุริยะ ลงทะเบียน ลงทะเบียน ลงทะเบียน