การอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA

รุ่นที่ 1 (ปีงบประมาณ 2567) รร.ปราสาทวิทยาคม อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 11/11/2566

รับชมและ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ :

เกียรติบัตร :