การอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA

รุ่นที่ 15 ศรีสะเกษ (สพม.) ณ.โรงเรียนกันทรารมณ์ 26 สิงหาคม 2566

รับชมและ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ :