การอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA

รุ่นที่ 2 (ปีงบประมาณ 2567) รร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า นครราชสีมา 12/11/2566

รับชมและ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ :

เกียรติบัตร :