เข้าร่วมสมาชิกพิเศษ

Super VIP ปฐมวัย ประถมศึกษา

ช่วงลดราคา
฿2199
฿ 399 เฉพาะตอนนี้ เพิ่มระยะเวลาเป็น 2 ปี จากปกติ 1 ปี
 • เข้าถึงและดาวน์โหลด สื่อปฐมวัย และประถมศึกษาทุกชิ้นฟรี
 • ปก และใบงาน
 • วีดิโอ จากติวเตอร์
 • ตัวอย่างผลงานอื่นๆ
 • ยกเว้นสื่อประดิษฐ์

Super VIP มัธยมศึกษา

ช่วงลดราคา
฿2199
฿ 399 เฉพาะตอนนี้ เพิ่มระยะเวลาเป็น 2 ปี จากปกติ 1 ปี
 • เข้าถึงและดาวน์โหลด สื่อมัธยมศึกษา ทุกชิ้นฟรี
 • ปก และใบงาน
 • วีดิโอ จากติวเตอร์
 • ตัวอย่างผลงานอื่นๆ
 • ยกเว้นสื่อประดิษฐ์

VIP ประถมศึกษาปีที่1

฿ 399 Year
 • เข้าถึงและดาวน์โหลด สื่อชั้นป.1 ทุกชิ้นฟรี
 • ปก และใบงาน
 • วีดิโอ จากติวเตอร์
 • ตัวอย่างผลงานอื่นๆ

VIP ประถมศึกษาปีที่2

฿ 399 Year
 • เข้าถึงและดาวน์โหลด สื่อชั้นป.2 ทุกชิ้นฟรี​
 • ปก และใบงาน
 • วีดิโอ จากติวเตอร์
 • ตัวอย่างผลงานอื่นๆ

VIP ประถมศึกษาปีที่3

฿ 399 Year
 • เข้าถึงและดาวน์โหลด สื่อชั้นป.3 ทุกชิ้นฟรี​
 • ปก และใบงาน
 • วีดิโอ จากติวเตอร์
 • ตัวอย่างผลงานอื่นๆ

VIP ประถมศึกษาปีที่4

฿ 399 Year
 • เข้าถึงและดาวน์โหลด สื่อชั้นป.4 ทุกชิ้นฟรี
 • ปก และใบงาน
 • วีดิโอ จากติวเตอร์
 • ตัวอย่างผลงานอื่นๆ

VIP ประถมศึกษาปีที่5

฿ 399 Year
 • เข้าถึงและดาวน์โหลด สื่อชั้นป.5 ทุกชิ้นฟรี
 • ปก และใบงาน
 • วีดิโอ จากติวเตอร์
 • ตัวอย่างผลงานอื่นๆ

VIP ประถมศึกษาปีที่6

฿ 399 Year
 • เข้าถึงและดาวน์โหลด สื่อชั้นป.6 ทุกชิ้นฟรี
 • ปก และใบงาน
 • วีดิโอ จากติวเตอร์
 • ตัวอย่างผลงานอื่นๆ

VIP ปฐมวัย

฿ 399 Year
 • เข้าถึงและดาวน์โหลด สื่อปฐมวัย ทุกชิ้นฟรี
 • ปก และใบงาน
 • วีดิโอ จากติวเตอร์
 • ตัวอย่างผลงานอื่นๆ

สมัครสมาชิก