สื่อ มัลติมีเดีย ชั้นปฐมวัย เรื่อง เกมการศึกษาแก้ปัญหาทักษะคณิตศาสตร์ 3-4 ขวบ

159.00฿

ชุดเกมการศึกษา

เพื่อแก้ไขปัญหาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

สำหรับเด็กอนุบาล อายุ 3-4 ขวบ โดยใช้การจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E)

สมัครสมาชิก